Advertentie
Advertentie

ACV blijft "maximaal overleg' over "globale aanpak' prioritair stellen

BRUSSEL (tijd) - De Algemene raad van de kristelijke bond ACV steunde gisteren de leiding nagenoeg unaniem (op de perskonferentie was voor het eerst ook de Waalse vleugel vertegenwoordigd). Niettegenstaande niet meer gestreefd wordt naar een sociaal pakt maar naar een sociaal plan, houdt het ACV vast aan een globale aanpak met zoveel mogelijk overleg met de sociale partners. Het ACV staakt noch betoogt, tot nader order. Zolang geen regeringsbeslissingen of regeringsplannen op tafel liggen, houdt de grootste vakbond van het land het bij een "informatie- en sensibilizeringscampagne'.