ACV en ABVV weigeren te stemmen over ontwerpakkoord artsen-ziekenfondsen

Zowel de kristelijke als de socialistische vakbond hebben gisteren op de algemene raad van het RIZIV geweigerd te stemmen over het akkoord artsen-ziekenfondsen. ACV en ABVV verwerpen niet alleen het akkoord maar ook het systeem waarbij artsen en ziekenfondsen onder elkaar de honorariatarieven autonoom kunnen bepalen. De werkgeversorganizaties en de liberale vakbond ACLVB stemden tegen het akkoord. Nu de sociale partners hun - sterk negatief - advies geformuleerd hebben, heeft minister van sociale zaken dertig dagen de tijd om het akkoord goed- of af te keuren. Alle sociale partners hebben de wens geuit dat de ziekteverzekering op de rondetafelkonferentie van oktober ten gronde zal aangepakt worden. Ondertussen hebben zowat alle politieke partijen op hun beurt het akkoord verworpen.