ACV geeft voorrang aan verhoging van laagste pensioenen

(tijd) - Een verhoging van de pensioenen voor lage lonen en deeltijdse werknemers, plus het behoud van de gelijkgestelde periodes en de herwaarderingscoëfficiënt. Dat is voor het ACV de eerste prioriteit bij de ingrepen in het pensioenstelsel. Keuzevrijheid van de pensioenleeftijd tussen 60 en 65 is de tweede bekommernis van de christelijke vakbond, nog voor de gelijke pensioenberekening van mannen en vrouwen.Na de socialistische bond maandag, maakte gisteren ook het ACV zijn standpunt over de pensioenhervorming bekend. Dat gebeurde met de nodige discussie, maar zo tumultueus als bij het ABVV verliepen de besprekingen niet. De ACV-centrales hadden al langer beseft dat alleen een pragmatische opstelling kans op slagen heeft. Nochtans hebben de teksten van ACV en ABVV veel gemeen. Een gemeenschappelijk front zag de christelijke bond deze keer niet zitten. Het ACV voelde er weinig voor meegezogen te worden in de kolk van interne verdeeldheid in het ABVV.