Advertentie
Advertentie

ACV-metaal gelooft niet in lineaire arbeidsduurverkorting

BRUSSEL (tijd) - De leden van de kristelijke metaalbond zijn niet gewonnen voor lineaire arbeidsduurverkorting. Met behoud van loon is het onmogelijk, met loonverlies onaanvaardbaar. De top van ACV-metaal zal tijdens de komende sociale onderhandelingen dan ook de nadruk leggen op individuele vormen van arbeidsherverdeling. Flexibiliteit kan, onder bepaalde voorwaarden.De komende onderhandelingen over de KAO's 1995-1996 moeten opschieten, zo vindt ACV-metaal. Op interprofessioneel niveau moet aandacht geschonken worden aan de relatie tussen werkgelegenheid en de sociale zekerheid, aan de verlenging van de eenmalige afspraken en aan werkzekerheid en arbeidsherverdeling. Flexibiliteit moet op sektoraal vlak en via sociaal overleg geregeld worden.