ACV-onderwijscentrales willen einde aan besparingen

Volgens het Vlaams overlegbureau (VOB), dat de vier kristelijke onderwijscentrales groepeert, bestaat er geen budgettaire noodzaak om in het nederlandstalig onderwijs bijkomend te besparen. Toch is het VOB ongerust omdat het begrotingsvoorstel van de regering een aantal besparingsmaatregelen voor het onderwijs bevat. Van staatssekretaris voor onderwijs Van Den Bossche wordt hierover dringend meer duidelijkheid verwacht. Des te meer omdat Van Den Bossche een aantal beleidsmaatregelen overweegt die in de praktijk neerkomen op nieuwe besparingen.