ACV: vijf-puntenplan tegen fiskale fraude

(tijd) - De kristelijke bond ACV heeft de regering een vijf-puntenprogramma voorgelegd ter bestrijding van de fiskale fraude. Het ACV wil maatregelen tegen het fiskaal onderschatte inkomen, de forfaitaire aanslag moet worden afgeschaft. De fiskale procedure moet worden gewijzigd zodat er een open relatie ontstaat tussen belastingplichtige en belastingadministratie. Die fiskale administratie moet efficiënter georganizeerd worden. Er is een betere relatie tussen gerecht en administratie nodig. Tot slot, moet geijverd worden voor een Europese harmonizatie.