ACV vraagt steun voor Vlaamse metaalindustrie

(tijd) - ACV-metaal maakt zich ongerust over recente herstruktureringen binnen de sektor (Ford New Holland, Bekaert, OMC, Philips, ..). Volgens het ACV zou hierdoor op één jaar tijd 5% van de arbeidsplaatsen in de sektor kunnen verloren gaan; een sektor die goed is voor 1/3 van de tewerkstelling in Vlaanderen. Daarom wil het ACV dat "de politici in Vlaanderen de bestaande instrumenten en instellingen voor industrieel beleid optimaal aanwenden ter vrijwaring van de tewerkstelling'. Ook de "nationale verankering van onze industrie' moet maximaal verzekerd worden.