ACV wil afhankelijkheidsverzekering in bijstand

BRUSSEL (tijd) - Voor de christelijke bond ACV moet een zorgverzekering federaal zijn, maar moet ze buiten de sociale zekerheid blijven. De financiering zou dus niet gebeuren via sociale bijdragen, wel met belastingen. Volgens het ACV moet daarvoor geen nieuw systeem op poten worden gezet. De bestaande 'tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' kan de basis zijn.De tussenkomst van de ziekteverzekering blijkt vandaag niet te voldoende om alle kosten van bijvoorbeeld thuisverpleging of een rusthuisverblijf te dekken. Een afhankelijkheidsverzekering zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Het stelsel zou de niet-medische kosten van bejaarden dekken, zoals huishoudelijke hulp, kosten van dieetvoeding, persoonlijke verzorging, bejaardenoppas.