Advertentie
Advertentie

ACV ziet te weinig garanties voor tewerkstelling in nota-Dehaene

(tijd) - Het ACV vindt dat het probleem van de tewerkstelling in het ontwerp van regeerakkoord waarover formateur Dehaene onderhandelt, te weinig prioriteit krijgt. ACV-voorzitter Willy Peirens zei gisteren dat er een cijfermatige norm inzake tewerkstelling moet komen. Inzake tewerkstelling vond hij de aanpak 'te liberaal'.Het ontwerp van memorandum aan de formateur dat de twee vakbonden hebben voorgelegd aan hun bureau en dat uiteindelijk sneuvelde in het ABVV-bureau, bevat voorstellen over acht punten. Het eerste is tewerkstelling, er is de sociale zekerheid, een fiskaal luik, de overheid en de overheidsdiensten, de demokratie, overheidsfinanciën, kwaliteit van het leven en Europa. Op al deze punten was er overeenstemming inzake de grote principes maar over de details moet dus verder onderhandeld worden.