Advertentie
Advertentie

ACV ziet voor 50 miljard beleidsruimte in 2000

BRUSSEL (tijd) - Ons land kan volgend jaar voor 50 miljard frank (1,24 miljard euro) sociale maatregelen nemen. Dat besluit het ACV op basis van zijn rekenwerk over de begroting 2000. De christelijke bond wil het geld onder meer gebruiken voor het bevorderen van de werkgelegenheid, voor het optrekken van de laagste pensioenen en voor de gezondheidszorg. Maar er moet ook gespaard worden, zodat de bevolking gerust kan zijn dat de sociale zekerheid betaalbaar blijft.De federale regering cijfert nog volop aan de begroting voor 2000. Maar het ACV heeft met zijn huiswerk de primeur weggekaapt. Voor dit jaar rekent de bond met een financieringstekort van 1 procent van het BBP (bruto binnenlands product). In 2000 zou het tekort dankzij een bijzonder gunstige evolutie van de economische groei moeten worden teruggedrongen tot 0,6 procent. De regering gaat volgens de laatst gekende scenario's uit van een financieringstekort van 1,3 procent in 1999 en 1 procent in 2000. Het ACV veronderstelt evenwel dat België zich ondanks de negatieve gevolgen van de dioxinecrisis, ambitieuze budgettaire doelstellingen oplegt.