ACW broedt op creatie 'politieke school'

(tijd) - Jan Renders, de voorzitter van het ACW, hoopt volgend jaar te kunnen beginnen met een politieke school. 'Wij willen de mensen opnieuw warm maken voor de politiek. Dat kan voor verschillende partijen zijn, zolang het gebaseerd is op de fundamentele doelstellingen van het ACW.' Renders hekelt dat de politiek verwordt tot een elitair bedrijf, waar mediagenieke personen het halen op idealisten.