Advertentie
Advertentie

ACW ontwikkelt statuut voor de vrijwilliger

(tijd) - Het ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties, stelde een Proeve van Wet op die het statuut van de vrijwilliger regelt. Het voorstel heeft het over het federale luik van het statuut, zoals de fiscaal- en sociaalrechtelijke aspecten. De koepel pleit voor een gelijke behandeling van alle vrijwilligers. CVP-volksvertegenwoordigster Simonne Creyf dient de Proeve van Wet als wetsvoorstel in. Het krijgt alvast de steun van SP-fractieleider Dirk van der Maelen.