Advertentie
Advertentie

Adempauze in onderhandelingen Multilateraal Investeringsakkoord

PARIJS (belga/afp) - De onderhandelingen over het Multilateraal Investeringsakkoord (MAI) zijn voor een periode van zes maanden opgeschort. De adempauze werd ingelast om na te gaan of er in de OESO nog een akkoord mogelijk is over de verdere liberalisering van het kapitaalverkeer. De meeste OESO-lidstaten zijn evenwel overeengekomen dat uiterlijk in 2005 een punt moet worden gezet achter alle vormen van schadelijke fiscale concurrentie.De OESO komt volgend jaar met een lijst van alle vormen van schadelijke concurrentie. Voorts zal de organisatie een forum oprichten dat erop moet toezien of de lidstaten zich houden aan de afspraken. Schadelijke fiscale praktijken vormen volgens de OESO een belemmering voor handel en investeringen. Ze kunnen ook de belastingopbrengsten in de lidstaten uithollen en een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. Zwitserland en Luxemburg onthielden zich bij de stemming over de afspraken. Ze zegden dat ze indruisen tegen hun bankgeheim.