AderlatingBert BROENS

Om zijn aandeelhouders te behagen, wil de Nederlandse telecomgroep KPN de aderlating bij haar Belgische dochter KPN Belgium zo snel mogelijk stoppen. KPN Belgium, dat meegezogen wordt door het failliete KPNQwest, zoekt met bekwame spoed een sectorgenoot om samen de strijd aan te binden tegen het machtige Belgacom. Als een fusie of een verkoop niet lukt, gaat het bedrijf dicht.KPN Belgium is een van de belangrijkste concurrenten van Belgacom. Het is niet de eerste subtopper op de Belgische telecommarkt die er bijna het bijltje bij neerlegt. Versatel staat onder gerechtelijk akkoord. Telenet slaagde er nog maar pas in zijn toekomst financieel veilig te stellen door een reuzenlening van 1,25 miljard euro. WorldCom België is naar eigen zeggen zeer winstgevend, maar de erg onzekere toekomst van de Amerikaanse moedermaatschappij hangt als een zwaard van Damocles boven het bedrijf. Als het druppelt bij de subtoppers, regent het bij de kleine spelers: daar zijn er heel wat die de voorbije jaren in alle stilte omvielen of samensmolten tot grotere gehelen. Mogelijk staat nu ook de subtop aan het begin van zon consolidatiebeweging.De redenen voor al die ellende, waarbij alleen al in België honderden arbeidsplaatsen en tientallen miljoenen euros verloren gingen, overstijgen de landsgrenzen. De telecomindustrie schoot zich in de voet door wereldwijd ongebreideld te investeren vanuit de foute veronderstelling dat de vraag explosief zou blijven groeien. De wachtbuizen voor glasvezelkabels op sommige Vlaamse industrieterreinen kunnen met de beste wil van de wereld nooit vol geraken.Maar er zijn ook oorzaken in eigen land. Belgacom, een van de financieel meest gezonde telecombedrijven in Europa, blijft na ruim vier jaar liberalisering van de telecommarkt de absolute sterkhouder. Het moet gezegd: de gewezen staatstelefoonmaatschappij paste zich in een snel tempo aan aan de nieuwe marktomstandigheden. Maar Belgacom werd daarbij in niet onbelangrijke mate geholpen door een manke wetgeving en een op belangrijke punten onvermogende, zij het erg bekwame, waakhond, het BIPT. De federale overheid speelt hier een belangrijke rol. Ondanks een dynamische start, is het paarsgroene kabinet ook bij het aanzwengelen van de telecommarkt helemaal stilgevallen.In binnen- en buitenland schoten de telecomaanbieders de voorbije jaren als paddestoelen uit de grond. Particulieren en bedrijven kregen meer keuze, een betere dienstverlening en lagere prijzen. Is de vrijmaking van de telecommarkt dan geslaagd te noemen? Niet helemaal: het aantal leveranciers neemt hand over hand af. En dat houdt een gevaar in. Een kleiner aantal aanbieders maakt de kans groter dat de prijzen weer stijgen. Een oligopolie, dat een terugkeer naar de vroegere situatie zou inhouden, is niet van aard om de druk op de prijzenketel te houden.