Administratie halveert beleidsruimte nieuwe Vlaamse regering

(tijd) - De ruimte voor nieuw beleid waarover de nieuwe Vlaamse regering zal kunnen beschikken, is maar half zo groot als tot dusver werd aangenomen. De reden daarvoor is dat 2004 wordt afgesloten met een tekort in plaats van met het gebudgetteerde overschot. Dat schrijft de Vlaamse administratie in een vertrouwelijke en erg lijvige nota 'Inschatting van de budgettaire ruimte voor de regeringsperiode 2004-2009'. De nota is bedoeld als een bijdrage van de administratie voor de komende regeringsonderhandelingen.