Administratief en technisch personeel in de kou

Ook overlegkomitee kristelijke vakbond kant zich tegen universitair dekreet