Adsteam : 11,6% in IEL

SYDNEY (reuter) - Adelaide Steamship Co beweert 11,61% van de aandelen met stemrecht te bezitten van Industrial Equity (IEL). In absolute termen gaat het om 89,97 miljoen IEL- aandelen. Wanneer een onderneming een belang neemt in een andere onderneming van meer dan 10% moet dit openbaar gemaakt worden volgens een Australische wet.