Advertentie
Advertentie

Advanced Automotive Management

De automobielbranche evolueert in een hels tempo, zowel technisch als organisatorisch. Een automobielbedrijf is permanent in beweging. Om competitief te blijven, moet ook het management voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden. Vanuit deze visie op automobielmanagement ontwikkelde de autosectororganisatie Febiac in samenwerking met de business school Ichec Entreprises het programma Advanced Automotive Management. Deze professionele opleiding combineert traditionele themas uit de automobielsector met nieuwe strategische concepten voor de manager van morgen. De nadruk ligt meer op het kunnen dan op het kennen. Het totale programma omvat 126 lesuren gespreid over negen modules. De opleiding wordt aangevuld met zes lezingen rond specifieke topics uit de automobielsector. Het programma wordt gebracht door zowel academici als professionals. Het wordt aangeboden in het Nederlands en het Frans, het totaal aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 per taal. Waar: Huis van de Automobiel,Woluwedal 46 in 1200 BrusselWanneer: van 1 september 2001 tot 22 juni 2002Prijs: 2;500 euro (100.850 frank)Inlichtingen: Febiac, Woluwedal 46, bus 6,1200 Brussel, tel.: 02/778.63.50 of fax: 02/762.81.71, e-mail: pvo@febiac.be. Effectiever werken onder tijdsdrukTijdsdruk kan ook een positieve invloed hebben op het eindresultaat. Op dit seminarie krijgt u een overzicht van alle aspecten van tijdsdruk. U krijgt ook hulpmiddelen om tijdsdruk in uw bedrijf om te zetten in resources om betere resultaten te bekomen. Ook uw team kan effectiever werken onder tijdsdruk. U krijgt enkele praktische oefeningen, die u zelf in uw bedrijf kunt gebruiken. Ten slotte worden de positieve resultaten die u mag verwachten door gebruik van tijdsdruk besproken.Waar: Kamer voor Handel en Nijverheid, Medialaan 26, 1800 VilvoordeWanneer: 18 septemberPrijs: 120 euro (4.841 frank) voor leden en170 euro (6.958 frank) voor niet-ledenInlichtingen: Kamer voor Handel en Nijverheid, Paula Goossens, tel.: 02/255.20.33,website: www.ccihv.be/vorming.htmlEchtgenoten en de familiefinanciënEchtgenoten van bedrijfsleiders worden, al dan niet geïnterpelleerd door hun partner, geconfronteerd met financiële vragen en onzekerheden. Dit seminarie wil parate kennis meegeven aan die echtgenoten die op een actieve wijze en met voorkennis willen meedenken over de financiële situatie van het gezin en het familiebedrijf. Volgende onderwerpen komen aan bod: Hoe bepaalt u hoe gezond het familiebedrijf financieel wel is? Hoe berekent u op praktische wijze de waarde van het familiebedrijf? Hoe bepaalt u of de bezoldigingen correct werden ingesteld? Hoe beslist u over het zich als werknemer laten inschrijven? Hoe bepaalt u of het gezin goed is beschermd bij overlijden, invaliditeit, slechte gang van zaken in het bedrijf? Tijdens het seminarie kunt u ook vragen stellen over andere onderwerpen. Het seminarie richt zich tot de partners van bedrijfsleiders, en uiteraard ook tot de bedrijfsleiders zelf.Waar: Crescendo - business unit Domein Maelstede in KuurneWanneer: 20 september 2001Prijs: 250 euro (10.085 fr.) voor leden K.O.R.T, 300 euro (12.102 fr.) voor niet-leden (+21% BTW)Inlichtingen: Els Peeters, Kamer voor Handelen Nijverheid K.O.R.T, tel.: 056/23.50.65,fax: 056/21.85.64, e-mail: ep@ccikortrijk.be.Wilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de OndernemersTijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon naar ondernemers@tijd.be.