Advertentie
Advertentie

Advies laat intrekking faillissement Boelwerf open

(tijd) - Met het advies dat het openbaar ministerie formuleerde in verband met het faillissement van Boelwerf en het derdenverzet tegen het vonnis, kan de rechtbank alle kanten uit. Toch kan men stellen dat het advies opteert voor intrekking van het faillissementsvonnis, mogelijk gekoppeld aan het overleggen van de volledige boekhouding.Met zijn advies stelt het openbaar ministerie zich op dezelfde lijn als de curatoren. Zoals de curatoren eerder verklaarden, heeft de rechtbank te weinig tijd genomen om haar informatie-onderzoek af te ronden. Toch is er er van procedurefouten geen sprake. Strikt beschouwd vond immers geen schending van de rechten van de verdediging plaats bij het naleven van de termijn. Maar gelet op de zeer korte termijn waarop het onderzoek plaatsvond, kan men spreken van een vermijdbare onvoorzichtigheid, zo stelt het advies. Curator Dauwe resumeert dat geen onregelmatigheden bij de procedure plaatsvonden, maar dat enkele schoonheidsfouten de zaak vertroebelden.