Advies Raad van State laat op zich wachten

(tijd) - De Vlaamse regering besliste niet langer te wachten op het advies van de Raad van State over het onder de vorige executieve goedgekeurde ontwerp van afvalstoffendekreet (dat het bestaande dekreet moet wijzigen). Het advies werd reeds drie jaar geleden gevraagd. Ondertussen is er een aantal nieuwe EG-richtlijnen gekomen waardoor de tekst voorbijgestreefd is. Pro memorie: het advies van de Raad over de uitvoeringsbesluiten op het milieuvergunningendekreet liet vijf jaar op zich wachten, waardoor de executieve pas vorig jaar kon werk maken van het VLAREM. Het tweede luik van dit VLAREM werd begin dit jaar goedgekeurd zonder het advies in te winnen van het hoge rechtskollege, wegens hoogdringendheid, maar het besluit is nog steeds niet gepubliceerd in het Staatsblad.