Advertentie
Advertentie

Advies Raad van State voorstel ecotaksen

(tijd) - De Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel over de ecotaksen in overweging genomen. De meerderheid vroeg de hoogdringende behandeling van het wetsvoorstel en kreeg dit ook. Agalev-kamerlid Jos Geysels vroeg het advies van de Raad van State over de tekst. Meer dan een derde van de volksvertegenwoordigers (met name de Groenen, de liberalen, de VU en het Vlaams Blok) schaarden zich achter zijn vraag, waardoor de kamervoorzitter verplicht werd erop in te gaan. Nothomb zal het rechtscollege om een hoogdringend advies vragen.