Adviescheques praktisch

Een KMO kan jaarlijks 820 adviescheques van 30 euro per stuk aankopen. De Vlaamse regering betaalt de helft van iedere cheque. Zij wil bedrijven ertoe aanzetten zich meer te laten adviseren bij het nemen van cruciale beslissingen. De adviescheques komen in de plaats van de adviespremies, die maar een matig succes kenden. De administratie en de financiële afwikkeling verliepen te stroef en er waren al te veel leemtes in de domeinen waarvoor de steun gold.De adviescheques moeten die euvels verhelpen. De papierwinkel wordt sterk vereenvoudigd en het gebruik flink versoepeld. Iedere KMO kan er in principe een beroep doen, behalve wie actief is in transport of voeding. Voor deze sectoren maakt de Europese Unie de regeling onmogelijk. Ook de non-profitsector is uitgesloten. Ieder bedrijf met minder dan 250 werknemers, maximaal 40 miljoen euro omzet en 27 miljoen balanstotaal, dat ook nog zelfstandig genoeg is (geen onderdeel van een grote groep), kan cheques aankopen.Het bedrijf moet de cheques gebruiken om advies in te winnen over algemene bedrijfsorganisatie, bedrijfsstrategie, personeelsbeleid, marketing, automatisering, informatisering, milieuzorg of andere duidelijke beheersfacetten. Het geeft deze middelen uit aan adviesbureaus met een specifieke erkenning op zak. De adviesbureaus met een kwaliteitscertificaat als Q-for of ISO of nog met een Vizo-erkenning, worden op hun simpele aanvraag zowat automatisch erkend voor de adviescheques. Zij moeten wel allemaal een deontologische code onderschrijven. Andere adviesbureaus kunnen een erkenningsaanvraag voorleggen aan de nog op te richten Raad voor Consultancy en Advies. Die raad met vooral deskundigen in de certificatie zal wellicht begin april operationeel zijn en adviesbedrijven beginnen erkennen. Wellicht zal de raad ook beslissen om een aantal vrije beroepen als bedrijfsrevisoren en accountants ook heel vlot te erkennen op basis van hun beroepserkenning, aldus Jeroen Bloemen van het kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls.Bestellingen en info: www.vlaanderen.be\adviescheques