Adviesraad Franstaligen uit randgemeenten ongrondwettig

(tijd) - De Raad van State vernietigde enkele zes jaar oude besluiten over de oprichting en samenstelling van de Adviesraad van de Franstaligen uit de Brusselse randgemeenten. Volgens de Raad zijn de besluiten van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) strijdig met het grondwettelijke territorialiteitsbeginsel.