Advertentie
Advertentie

Adviesverkoop steeds belangrijker voor Thilly van Eessel

BRUSSEL (tijd) - 'De klassieke industriële en commerciële verzekering verliest terrein ten voordele van andere vormen van risicodekking zoals zelfverzekering, captives, eigen verzekering en 'pools' en 'trusts'. Nu al nemen deze alternatieve risicodekkingen 44 procent van de gedekte risico's voor hun rekening, in 2000 wordt dat de helft en in 2010 meer dan 60 procent. Verzekeringsmakelaars zullen steeds meer advies leveren en hiervoor een passende vergoeding ontvangen en steeds minder kant en klare polissen verkopen.' Dat zegt Freddy Berger, gedelegeerd bestuurder van verzekeringsmakelaar Sedgwick Thilly van Eessel. Ondanks de zwakke verzekeringsmarkt, althans wat de industriële en commerciële verzekeringen betreft, klom de omzet van Thilly van Eessel in 1997 met 3 procent van 1,57 naar 1,62 miljard frank. Op de markt van de industriële en commerciële risico's daalde de premieomzet met 7,6 procent maar in de periode tussen eind maart 1997 en eind maart 1998 zakte de premieomzet met alweer 13,8 procent, zo blijkt uit cijfers van US Paragon. In het marktsegment transport- en vrachtverzekeringen is de daling nog scherper met een terugval van 40 procent tijdens de jongste jaren. De omzet van Thilly van Eessel die enerzijds uit commissielonen bestaat voor verkochte polissen en anderzijds uit erelonen voor advies, kwam in 1997 voor 10 procent voort van maritieme, transport- en luchtvaartverzekeringen, 20 procent van materiële schade (brand) en 26 procent van aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Autoverzekeringen, collectieve polissen ziekte-, groep- en levensverzekeringen namen respectievelijk 20 en 11 procent voor hun rekening tegen 13 procent voor risicobeheer, banken en krediet.