Adviseurs over extern advies

Tijdens een panelgesprek werden adviseurs uit diverse vakgebieden geconfronteerd met de resultaten van de ING-studie en vragen van collega-adviseurs uit het publiek en vertegenwoordigers van KMOs. Prof. Hilde Laga, hoogleraar KU Leuven, vennoot van advocatenkantoor Laga Leterme & Vennoten en lid van de commissie deugdelijk bestuur van Unizo: Veel KMOs winnen te laat extern advies in. In juridische kwesties is dat heel pijnlijk. Zij wachten tot het brandt zodat de kosten om de zaak te redden torenhoog oplopen.Adviseurs kunnen een rol spelen als lid van een raad van advies, die als klankbord dient voor de bedrijfsleider. Adviseurs in de raad van bestuur opnemen, vind ik niet zo goed.Guy Geldof, managementadviseur Value for Growth:Veel KMOs vrezen dat adviseurs hun bedrijf binnendringen. Of een ondernemer extern advies inwint, hangt vaak af van de opleiding en leeftijd van de ondernemer, de fase in de levenscyclus van de onderneming en of het om een groeibedrijf dan wel een rijp opbrengstbedrijf gaat.Hilde van Damme, Unizo-Startersservice:Het internet is niet echt geschikt voor extern advies. KMOs verkennen op het net de adviesmarkt of zoeken instant-advies dat hun vragen beantwoordt of reeds bekomen informatie bevestigt.Johan de Leenheer, accountant en voorzitter Instituut van accountants en belastingconsulenten (IAB):De accountant is de eerstgeplaatste adviseur van de KMO. Wanbeheer en onkunde zijn de belangrijkste oorzaken van een faillissement. De accountant kan daar een remediërende rol spelen.Fred von Dewall, directeur Economisch Studiebureau ING: Dat KMOs omgerekend per werknemer drie keer meer uitgeven aan extern advies dan grote bedrijven heeft te maken met schaalnadelen. De vraag naar extern advies compenseert ten dele het gebrek aan eigen specialisten.De accountant speelt de rol van poortwachter. Hij kijkt toe wie advies levert aan de onderneming.