Advizeur volksgezondheid: "Listeriagehalte tot een aanvaardbaar peil herleiden'

(tijd) - Op het kabinet van volksgezondheid werd gezegd dat er momenteel geen plannen zijn om mikrobiologische normen voor listeriabesmetting uit te werken. "Het probleem is dat er, met uitzondering van Frankrijk, nergens normen voor listeriabesmetting bestaan', verklaart advizeur D'Adesky, werkzaam op het kabinet van staatssekretaris Roger Delizée (ondermeer bevoegd voor volksgezondheid).