Advertentie
Advertentie

Advocaat-generaal EU-Hof veegt Maribel-verdediging van tafel

(tijd) - De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie liet gisteren geen spaander heel van het Belgische beroep tegen de beslissing van de Europese Commissie inzake Maribel-bis en -ter. Volgens de advocaat-generaal betrof het duidelijk een sectorale lastenverlaging, die 'niets anders is dan exploitatiesteun voor de begunstigde ondernemingen'. De terugbetaling van de zowat 11,4 miljard frank is volgens het EU-Hof onredelijk noch onoverkomelijk.De advocaat-generaal van het EU-Hof van Justitie, Antonio la Pergola, floot de Belgische regering gisteren volledig terug in het Maribel-dossier. Alle argumenten die de Belgische verdediging op tafel had gelegd om de negatieve beslissing van de EU-Commissie van december 1996 te annuleren, werden weggeveegd. De uitspraak van het EU-Hof volgt binnenkort, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de teneur van het verhaal nog verandert.