Advocaat-generaal Europees Hof gunt vrouwen geen automatische voorrang

BRUSSEL (tijd) - Bij bevorderingen mogen vrouwen niet automatisch de voorrang op even bekwame mannen krijgen, alleen maar omdat de vrouwen in een bepaalde beroepscategorie of graad ondervertegenwoordigd zijn. Dat is de mening van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, die aldus een eerdere uitspraak van het Hof bevestigt.In 1995 velde het Europees Hof van Justitie een arrest in de zogenaamde zaak-Kalanke. Hierin stelde het Hof dat nationale regels die bij bevorderingen vrouwen automatisch de voorrang geven in sectoren waarin ze ondervertegenwoordigd zijn, een discriminatie op grond van het geslacht betekenen. Zulke regels zijn in strijd met de Europese richtlijn van 1976 over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, aldus het Hof.