Advocaat van de Belgische staat

(tijd) - Jan Meyers, vennoot van Cleary Gottlieb Steen Hamilton in Brussel, is vooral bekend als de advocaat van de Belgische staat. In tal van dossiers waarbij de Belgische overheid betrokken is als aandeelhouder, verdedigt meester Meyers de belangen van de Belgische overheidsaandeelhouder. Jan Meyers, die in 1976 in dienst trad bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in New York, haalde enkele jaren later zijn eerste zaak binnen als advocaat van de Belgische staat in een zaak van de Kempense Steenkoolmijnen (KS) en in een zaak tegen de Europese Commissie in verband met de toekenning van staatssteun in het Belgische Textielplan. Hij werkte ook mee aan de juridische begeleiding van de zeer complexe herstructurering van het staalbedrijf Cockerill Sambre en de Waalse staalsector.Jan Meyers verdedigde de belangen van de Belgische staat als aandeelhouder van Belgacom bij de intrede van externe aandeelhouders en recent nog bij de fusiebesprekingen van Belgacom met KPN. Hij trad ook op in de Sabena-Swissair-zaak. Eind 2000 benoemde de federale minister van Financiën, Didier Reynders, Jan Meyers en twee andere advocaten (Benoit Feron van Nauta Dutilh en Jean-Francois Tossens van Tossens Prioux) tot adviseur voor zijn financieel hervormingsplan. Meyers, die tot mei 2000 lid was van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF), moest zich als extern adviseur van Reynders vooral toeleggen op het gedeelte financiële markten. Féron kreeg het onderdeel gedragsregels en Tossens het gedeelte rechtsmiddelen tegen beslissingen van de CBF. Het hervormingsproject is helemaal goedgekeurd door het parlement en verschijnt eind augustus in het Staatsblad. KB