Advocaat van De Bonvoisin verbijsterd over houding van hoge magistratuur

(tijd) - Op 9 april jl. liet kabinetschef Christine Dekkers van het kabinet van Justitie in een schrijven aan meester Mario Spandre, een van de advocaten van Benoit de Bonvoisin, weten dat de minister op basis van artikel 485 van het wetboek van strafvordering een onderzoek had gevorderd naar de manier waarop een klacht van De Bonvoisin tegen de Staatsveiligheid door het gerecht was behandeld. Beter op zijn plaats is: niet was behandeld. Het Hof van Beroep van Brussel legt de vraag van minister De Clerck evenwel naast zich neer. Volgens de advocaat van De Bonvoisin is dit een heel aberrante zaak.De Vlaamse raadsman van De Bonvoisin is de Antwerpse advocaat Bruno Schoenaerts, door zijn cliënt aangesproken na de publikatie van een ophefmakend boek dat Schoenaerts publiceerde over de 'Kafkaiaanse toestanden in ons rechtssysteem'. Bruno Schoenaerts: 'Ik distantieer mij van de persoon van De Bonvoisin. Maar de waarheid heeft haar recht. Als van de honderd zaken die De Bonvoisin zegt er maar 10 waar zijn, dan is wat hij vertelt zeer erg. Ik weet inmiddels zeker dat er meer dan 10 zaken waar zijn.'\rMeester Schoenaerts was zwaar aangeslagen toen hij vorige week een kopie kreeg van de brief van procureur-generaal A. van Oudenhove aan de Luikse advokaat Julien Pierre, ook een raadsman van De Bonvoisin. In die brief van 3 mei stelt de procureur-generaal droogweg dat hij de brief van minister van Justitie De Clerck goed heeft ontvangen. 'Ik heb besloten dat er geen reden is om aan het verzoek van de minister gevolg te geven en klasseer de zaak zonder gevolg', aldus het antwoord.