Advertentie
Advertentie

Advocaten broers Van Gils sturen schuldeisers naar België

(tijd) - Advocaat Voute van de gebroeders Van Gils, de eigenaars van de in juli '92 failliet gegane kledingzaak Van Gils, verwijst de schuldeisers in de rechtszaak tegen zijn cliënten in Breda naar het Belgische moederbedrijf, Van Gils Intercontinental. Daar werden de beslissingen genomen, daar moeten de schuldeisers (stoffenleveranciers) maar aankloppen voor hun aanspraken, in totaal 24 miljoen gulden. De gebroeders Jacques, Ben en Alwin van Gils waren financiëel te onkundig om aansprakelijk gesteld te worden. Ze waren enkel voor lopende zaken verantwoordelijk. Met deze lapidaire en doorzichtige stellingname pogen de gebroeders Van Gils onder de schadeclaims in Nederland uit te komen, die de Nederlandse curator Luchtman van hen eist. In Breda loopt sinds kort de rechtszaak tegen de moedermaatschappij Van Gils Holding Roosendaal (VGHR). Curator Luchtman stelt dat de drie broers en de twee directeuren, Smolders en Faas de opgelopen schuldenlast van 24 miljoen gulden moeten betalen. De eis die de bank ABN Amro ten belope van 89 miljoen gulden neerlegde tegenover VGHR, betwist Luchtman, omdat de bank mee verantwoordelijk zou zijn voor de ontstane schuldenlast in het bekende kledingconcern, Van Gils.