Advocaten schieten hervorming Raad van State af

(tijd) - Zowel de orde van Vlaamse balies als die van Franstalige en Duitstalige balies schiet de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) af om het aantal vreemdelingendossiers bij de Raad van State te beperken. Vooral de uitzonderingsprocedure voor vreemdelingen en de beperkingen voor jonge advocaten botsen op weerstand.