Advocaten weigeren vermogen cliënt te verklikken

(tijd) - De Orde van Vlaamse Balies stapt naar het Arbitragehof als het parlement het wetsontwerp over de collectieve schuldenregeling in zijn huidige vorm goedkeurt. Dat wetsontwerp verplicht advocaten de financiële situatie van hun cliënt te 'verklikken'. Maar voor de Orde mag aan het beroepsgeheim van de advocaat niet worden geraakt. 'Dat is het fundament van onze rechtstaat, net als in alle andere landen van de Europese Unie', stelt ze.