Advocaten winnen pleit in heel de Europese Unie

(tijd) - Advocaten kunnen in de toekomst overal in de Europese Unie aan de slag. Een richtlijn die de EU-ministers van Europese zaken gisteren goedkeurden, verzekert de vrije uitoefening van dit beroep in de EU. Luxemburg, dat vreest overspoeld te worden door pleiters uit andere EU-landen, kon een compromistekst niet blokkeren.De richtlijn die gisteren werd goedgekeurd is een aanvulling op de bestaande EU-regels inzake wederzijdse erkenning van de nationale diploma's. Op grond van die richtlijn kunnen advocaten zich voor onbeperkte duur in een andere lidstaat vestigen en er hun praktijk uitoefenen.