Aegon: halfjaarlijkse winstgroei

(tijd) - De Nederlandse verzekeraar Aegon zag zijn netto operationele winst over de eerste negen maanden van dit jaar stijgen tot 571,3 miljoen gulden tegenover 520,7 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. Per aandeel steeg de netto operationele winst van 5,72 tot 5,77 gulden. De totale netto-winst liep op van 638 tot 698 miljoen gulden. Die winst omvat baten op de verkoop van activa van 127 miljoen gulden tegen 117 miljoen vorig jaar.