Aegon krijgt hoge boete aangesmeerd

(tijd) - De Nederlandse verzekeraar Aegon heeft een rekordboete van 225.000 pond (11,7 miljoen frank) gekregen van Lautro, de zelfregulerende organizatie voor de levensverzekeringssektor. Aegon kreeg de boete wegens strukturele fouten in de toepassing van de verzekeringsregels. De inbreuken op de regels dateren uit de periode tussen mei 1990 en maart 1993 en zijn ook door Aegon toegegeven. Maar volgens Lautro vergoedde Aegon de klanten in onvoldoende mate voor de gemaakte fouten. Lautro zette meer in het bijzonder vijf tekortkomingen op een rij. Het ging onder meer om tekortkomingen op het vlak van de verkoopsprocedures, van de klachtenbehandeling en van onderzoek naar het hoge aantal polissen dat door sommige makelaars werd verkocht en dat vroeg werd opgezegd.