Aelvoet wil BSE-versoepelingmaar sector is argwanend

(tijd) - De federale minister van Gezondheid, Magda Aelvoet, zegt dat de landbouworganisaties in België een schriftelijke vraag moeten indienen om voortaan bij de constatering van een geval van dollekoeienziekte (BSE), veel minder dieren te laten afslachten dan nu het geval is. Pol de Winter, adviseur van de Boerenbond, kijkt raar op van die uitspraak.Bestrijding van BSE is een Europese aangelegenheid. Op Europees niveau gaan, gesteund op wetenschappelijk onderzoek, stemmen op dat een massale afslachting van dieren op de boerderijen waar een BSE-geval werd ontdekt, niet nodig is. Enkel selectieve afslachting, namelijk van dieren die ook getroffen kunnen zijn, lijkt aangewezen. Dan wordt vooral het jongvee gespaard. Minister Aelvoet wenst op die trend in te pikken, blijkt uit een interview in La Libre Belgique.Boerenbond-adviseur Pol de Winter zegt dat zijn organisatie al meer dan een jaar tevergeefs aandringt op meer selectieve afslachtprocedures. Nu zou plots een schriftelijke vraag van de betrokken landbouworganisaties volstaan om minister Aelvoet het geweer van schouder te doen veranderen. We moeten de economische schade zoveel mogelijk beperken, zegt de minister.Niet iedereen is het eens met die werkwijze. Volgens professor Etienne Thiry van de Universiteit van Luik bij voorbeeld zou de regering met die maatregel echter een stap terugdoen. Pol de Winter oordeelt dat het probleem in Europees verband en globaal opgelost moet worden. De richtlijnen van het internationaal Bureau voor besmettelijke dierziekten uit Parijs, die bepalend zijn bij de verkoop van vlees, schrijven immers voor dat vlees van boerderijen waar BSE heerst, gemerkt moet worden.Door die hygiëneregel krijgen veehouders bij een geval van BSE hun dieren niet meer verkocht. Ze zijn meer gebaat bij een totale opruiming, zodat ze weer volledig onbesmet vlees op de markt kunnen brengen. Dit jaar zijn in België al 3 BSE-gevallen ontdekt, waarbij telkens de hele stal werd vernietigd waar het dier het langst heeft gestaan, aldus De Winter. VDB