Advertentie
Advertentie

Afbakening perimeter taxi bevoegdheid van gewesten

(tijd) - De federale regering is niet bevoegd de grenzen af te bakenen van de perimeter, de lijn waarmee de zone wordt afgebakend waarin de terugrit van een taxi naar zijn standplaats niet mag worden aangerekend aan de klant. De afbakening van de perimeter is een bevoegdheid van de gewesten, zegt het Arbitragehof.