Afbouw crisisbelasting gebeurt trapsgewijs

De aangifte in de personenbelasting verscheen al in het Belgisch Staatsblad op 31 maart 2001 (KB 13.03.2001). Op dit ogenblik wordt ze door de fiscus naar elke belastingplichtige verstuurd. In 2000 werden geen grote wijzigingen aangebracht in het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. Het belangrijkste voor de aangifte die tegen 29 juni in de bus van de fiscus moet liggen, is dat de crisisbelasting voor het tweede opeenvolgende jaar zakt. Een overzicht.