"Afdoend risicobewustzijn moet al van in de school aangeleerd worden'

BRUSSEL (tijd) - "Echte risicobeheersing vergt van partikulieren en ondernemingen een diepgaand inzicht in de risico's die ze lopen. Jongeren moeten dat inzicht al verwerven in het onderwijs. Door middel van training moeten ze de omvang en de rangorde van risico's leren bepalen. Enkel op die manier kan het risicobewustzijn en de risicobeheersing snel vooruitgang boeken'. Dat zeggen Fran¸ois Settembrino en Omer Leroy in een gesprek met de redaktie.