Afgeleide producten: bekend en bemind in België

(tijd) - De meeste grote Belgische bedrijven en coördinatiecentra gebruiken afgeleide producten als forwards, swaps, futures en opties voor het beheer van financieel risico. De meesten onder hen schieten echter tekort inzake het strategisch inpassen van het risicobeleid. Tot deze en andere besluiten komt een vierkoppig onderzoeksteam onder leiding van Ufsia-hoofddocent Marc de Ceuster in een van de eerste grootschalige enquêtes naar het gebruik van afgeleide producten in België.'Sommige media waren verontwaardigd toen Robert Merton en Myron Scholes in 1997 de Nobelprijs ontvingen. Met de formule van Black & Scholes stonden de professoren immers aan de wieg van de exponentiële groei van de markten der afgeleide producten. En zijn precies die producten niet gevaarlijk, want speculatief van aard? Wat veel waarnemers kennelijk ontgaat, is dat afgeleide producten eigenlijk werden ontwikkeld met het oog op het beheren van risico: ondernemingen kunnen dankzij futures, swaps, opties en andere gestructureerde instrumenten hun risicobeleid vorm geven.'