Afgeslankt Sabena hoopt op verbetering konjunktuur

(tijd) - De nieuwe KAO van Sabena, die maandag ondertekend wordt, levert de maatschappij op jaarbasis een besparing op van ongeveer 350 miljoen dank zij lagere personeelskosten en een hogere produktiviteit. Bij een ongewijzigd ekonomisch klimaat zal ook dat echter onvoldoende zijn om uit de rode cijfers te geraken.