Advertentie
Advertentie

Afghaanse gevoelighedenLudwig DE VOCHT

Met een dag vertraging ging in Afghanistan dinsdag de Loya Jirga van start. De komende dagen dienen de 1.551 notabelen die deel uitmaken van deze Grote Raad een overgangsregering aan te wijzen alsook een staatshoofd. Onder druk van de Verenigde Staten heeft de hoogbejaarde voormalige Afghaanse koning Zaher Shah beslist zich geen kandidaat te stellen voor deze functie. Hierdoor wordt het pad geëffend voor Hamid Karzai, die tot dusver interim-premier was.Toen maandag duidelijk werd dat de positie van Hamid Karzai als toekomstig staatshoofd bij de Afghaanse notabelen in het gedrang kwam, vond de speciale gezant van de Amerikaanse president Bush het nodig op een persconferentie te verklaren dat Zaher Shah zich geen kandidaat zou stellen. Deze duidelijke Amerikaanse inmenging in de gang van zaken wordt in Afghanistan niet erg geapprecieerd.Het is intussen zonneklaar dat Washington Hamid Karzai als staatshoofd van Afghanistan wil. De 46-jarige Karzai is vertrouwd met de American way of life. Tijdens de sovjetbezetting van Afghanistan in de jaren tachtig verbleef hij in de VS, waar zijn familie Afghaanse restaurants uitbaatte. Voor de start van de Amerikaanse militaire acties tegen de Taliban in oktober van vorig jaar was hij een weinig bekende banneling in Pakistan.De voorbije maanden heeft Hamid Karzai als interim-premier zijn sporen verdiend en heeft hij een positieve indruk gemaakt op de internationale gemeenschap. Karzai mag dan een vertrouwenwekkende figuur zijn, dat wil echter niet zeggen dat de door de donorlanden toegezegde hulp nu plots rijkelijk richting Kabul zal stromen. Het zou echter een blunder van formaat zijn het nieuwe Afghanistan stilletjes te vergeten.Na de aftocht van het sovjetleger uit Afghanistan in 1989 hebben de VS Afghanistan volledig genegeerd. Dat is Washington zuur opgebroken. Afghanistan ontpopte zich het voorbije decennium niet alleen tot een belangrijke producent van verdovende middelen, maar ook tot de thuisbasis van de meest fanatieke terroristen. De vergissing die de VS na het einde van de Koude Oorlog hebben gemaakt door Afghanistan aan zijn lot over te laten, wil Washington duidelijk niet meer herhalen.Door echter overduidelijk de Pasjtoen Hamid Karzai naar voren te schuiven als favoriet voor de functie van staatshoofd, kunnen de VS wel eens ongewild de etnische gevoeligheden in het land sterk kwetsen. De voorbije weken is duidelijk gebleken dat Karzai misschien wel in Kabul stevig in het zadel zit, maar dat de centrale overheid haar macht nog lang niet in alle provincies heeft kunnen vestigen.Indien de VS in Afghanistan stabiliteit wensen, dan dient Washington de indruk te vermijden dat de nieuwe bewindsploeg die door de Loya Jirga deze week wordt aangewezen niet meer is dan een marionnetenregering.