Advertentie
Advertentie

Afhankelijkheid maakt iemand gevoelig voor kleinigheden

Wie zich op het OCMW meldt, kan er meestal meteen zijn heel privé-leven beginnen vertellen. Dat is al een belangrijke drempel. En in gesprekken blijkt uit de manier waarop een maatschappelijk werker zich uitdrukt ook vaak hoe men daar denkt over de kliënten. Je komt er bijvoorbeeld zeggen dat je kachel stuk is. "Ja', zegt men, "koop maar een nieuwe, maar dan die, want die is het brandveiligst'. Dit is een uiting van "ik weet het beter'. De klant ervaart dat hij zijn zin niet mag doen en haakt af. Om zo iets te voorkomen moet er een gesprek gevoerd worden waarbij kliënt en werker samen argumenteren.