Advertentie
Advertentie

Afhankelijkheid van aardolie ligt 40 procent lager dan in 1970

(tijd) - De Belgische economie is nu ongeveer 40 procent minder afhankelijk van aardolie dan in 1970. De verhouding tussen energieverbruik en BBP daalde met 30 procent en het aandeel van aardolie in het totale energieverbruik nam ook af. Daarom heeft een olieschok maar een beperkte invloed op de economische groei. De olieprijsstijging zorgt wel voor hogere inflatie, maar de gezondheidsindex neutraliseert de weerslag op de lonen.