Afrifina: 248 mln. winst in 18 maanden

(tijd) - Afrifina boekte over het boekjaar 1990-1991, dat over 18 maanden liep, een te bestemmen winst van 248,4 miljoen frank, inbegrepen een onttrekking aan de belastingvrije reserve van 20 miljoen frank. De te bestemmen winst van het boekjaar 1989-1990 was voor 12 maanden 157,6 miljoen frank.