Advertentie
Advertentie

Afrifina boekt 73 procent meer winst

(tijd) - Afrifina, een van de vijf ter beurze genoteerde holdings uit de groep Brederode, verhoogde de winst in 1996 met 73 procent tot 661 miljoen frank. De sterke vooruitgang was in de eerste plaats te danken aan de opslorping eind '95 van de holding Saderit, die in 1996 zijn volle effect sorteerde. Het nettodividend wordt met 10 frank opgetrokken tot 108 frank.De Brederode-groep telt vijf sleutelvennootschappen. Auximines en Belgo-Katanga vergrendelen de groep, Brederode is de centrale holding, Afrifina en Monceau-Zolder de twee belangrijkste filialen van Brederode. Afrifina is eerder industrieel georiënteerd, met als belangrijkste participatie polyurethaanproducent Artilat. Monceau-Zolder heeft vooral financiële belangen.