Afrifina verwacht gelijkblijvend resultaat

(tijd) - De export- en portefeuillemaatschappij Afrifina behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 199,06 miljoen fr., tegenover 149,40 miljoen in dezelfde periode van het vorige boekjaar. De nettowinst viel echter terug omwille van lagere financiële resultaten.