Afrikaanse industrie verwaarloosd door EG

WENEN (ips) - Ontwikkelingslanden hebben weinig aan de landen van de Europese Gemeenschap voor de stimulering van hun industrie. Zo blijkt uit een verslag van de Organizatie voor Industriële Ontwikkeling van de Verenigde Naties (Unido) dat het belang van de EG als markt voor industrieprodukten uit Afrika eerder af- dan toeneemt.