'Afrikaanse regeringen verwaarlozen landbouw verschrikkelijk '

LEUVEN (tijd) - 'Het aantal hongerdoden zal in Afrika de komende vijf tot tien jaar alleen maar toenemen, vooral in Oost- en zuidelijk Afrika. Op de korte termijn is voedselhulp de enige oplossing. Maar die hulp mag niet structureel worden. Afrika moet meer investeren in landbouw, de boeren minder zwaar belasten, zorgen voor betere transportinfrastructuur. En het platteland moet meer macht krijgen.'